Hem

SPIRA ENERGY AB

EFFEKTIV

OMVANDLING

AV ENERGI

Vad vi gör?

 

 

SPIRA ENERGY AB UTVECKLAR ETT NYTT EFFEKTIVARE SÄTT ATT KOMPRIMERA LUFT

 

 

På Chalmers tekniska högskola har vi verifierat vår första enhet och visat på en exceptionellt hög verkningsgrad jämfört med tidigare teknik.

Spira Energy AB

Sandvägen 6

305 72 Steninge

Sweden

Telefon:

+46 702 405 509